miércoles, 9 de enero de 2013

Família d'Ànecs/ Familia de Patos
La idea principal d'aquesta il·lustració és que a cada quadre hi ha un membre de la família, el primer la mare ànec, el segon el germà gran, el tercer el germà mitjà i l'últim el germà petit. D'aquesta manera només si tens tots el quadres junts pots veure tota la il·lustració. He volgut trencar amb els marcs que limiten normalment els quadres, cada il·lustració té un espai propi però alhora ocupa i forma part dels altres.

La idea principal de esta ilustración es que cada cuadro hay un miembro de la familia, el primero la madre pato, el segundo el hermano mayor, el tercero el hermano medio y por último el hermano pequeño. De esta manera solo si tienes todos los cuadros juntos puedes ver toda la ilustración. He querido romper con los marcos que limitan normalmente los cuadros, cada ilustración tiene un espacio propio pero a la vez ocupa y forma parte de los otros.

No hay comentarios:

Publicar un comentario