lunes, 27 de febrero de 2012

Girafa, cèrvol i Balena/ Jirafa, ciervo y Ballena
La gràcia d'aquests quadres és que estan dividits en dos, perquè la girafa és tan alta que no hi entra en un sòl quadre. El cérvol s'ha d’emmarcar el seu majestuós cap amb les banyes. I la balena és completa si es representa amb el vapor que surt quan respira.

La gracia de estos cuadros es la división en dos, porqué la jirafa es tan alta que no cabe en un solo cuadro. El ciervo se tiene que enmarcar su majestuosa cabeza con los cuernos. Y la ballena esta completa si se representa con el vapor que le sale cuando respira

No hay comentarios:

Publicar un comentario