viernes, 10 de diciembre de 2010

Horoscop moda


Proposta d'horoscop per la classe de Chidy Wayne. Representa a través de la figura humana l'horoscop adquirin algunes de les característiques de cada un
Tècnica: Llapis de colors i aquarel·la
Propuesta de horoscopo en clase de Chidy Wayne. Representa a través de la figura humana el horoscopo adquiriendo algunas características de cada uno
Técnica: Làpiz de color i aquarela

No hay comentarios:

Publicar un comentario